کنترل کیفیت

کیفیت به معنای تناسب با هدف یا درجه انطباق یا عدم انطباق خروجی‌های یک فرآیند یا خود فرآیند، با الزامات و اصول ایزو است. کنترل کیفیت QC فرایندی است که کسب‌وکارها از طریق آن اطمینان حاصل می‌کنند که کیفیت محصولاتشان حفظ شده یا بهبود پیدا کرده است.

تسلط بر مبانی QA و اصول GMP  و GLP از پایه ای ترین الزامات مورد نیاز برای کنترل کیفیت است.

اجرای یک QC برای واحدهای تولیدی شامل آزمایش کیفیت است که عموماً در هر مرحله از فرآیند تولید یا کسب و کار باید انجام شود. کارمندان اغلب با آزمایش مواد خام، بیرون کشیدن نمونه از خط تولید و آزمایش محصول نهایی شروع می کنند. آزمایش در مراحل مختلف تولید به شناسایی محل وقوع مشکل تولید و اقدامات اصلاحی برای جلوگیری از آن در آینده کمک می کند.

گذاشتن یک دیدگاه