تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

شرکت ویرا نوین طب زاگرس به عنوان شرکت تولیدکننده فرآورده های تشخیصی، عضو خوشنام این حرفه در این عرصه می باشد. رشد مستمر شرکت مرهون زحمات پرسنل مجرب و عمدتاً متخصص شرکت به رهبری مدیران متعهد می باشد که به فعالیت در بخش های مختلف تولید، فروش، بازرگانی، خدمات و پشتیبانی فنی، علمی _ آموزشی و تحقیق و توسعه مشغول هستند. شرکت ضمن بهره مندی از تجربه مستمر، تنوع محصولات و خدمات ارائه شده در دوران ثمر بخش حیات خود قادر گردیده تا با توسعه کمی و کیفی فعالیت ها و تمرکز بر بهبود مداوم عملکردها و همچنین پرداختن به رضایت مشتریان، علاوه بر گسترش فیزیکی شرکت، در حال حاضر سهم عمده از فعالیت های ارائه دانش و خدمات در زمینه فرآورده های آزمایشگاهی را به خود اختصاص داده و در میان همکاران مکان ویژه ای را به خود تخصیص دهد به گونه ای که کنترل ها و بررسی‌های کارشناسان ذی صلاح از کیفیت و همچنین کفایت خدمات و سوابق عملکرد، مؤید توانایی و آشنایی مدیران و متخصصان شرکت با جدیدترین و پیشرفته ترین دانش ها و اطلاعات از جمله روش های عملکردی و استاندارد بین المللی ISO 13485 می باشد. در حال حاضر شرکت در زمینه تولید کیت های تشخیصی و تأییدی مواد مخدر و روان گردان های صناعی به روش رپید تست (ایمونوگرافی Lateral Flow Immunoassay) و کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) فعالیت داشته و پس از آن موفق به تولید LE-TLC   که روشی متفاوت و سریع در تأیید نمونه‌های مثبت مرحله غربالگری می باشد، شده است. همچنین برای کلیه محصولات خود موفق به دریافت تأییدیه کیفیت و پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان گردیده است .

محصولات شرکت

انجام آزمایش برای تشخیص اعتیاد یکی از ارکان اصلی برنامه کشوری کنترل اعتیاد است. آزمایش های داروهای اعتیاد آور و غیر مجاز در دو مرحله اجرا می شود. اولین مرحله شامل آزمایش غربالگری (ایمونوکروماتوگرافی)که برای تشخیص و تفکیک نمونه های منفی از نمونه های مثبت احتمالی انجام می گردد دومین مرحله آزمایش های تأییدی (کروماتوگرافی لایه نازک TLC) برای اثبات شناسایی دارو و یا متابولیت های آن است که احتمال وجود آن ها در مرحله غربالگری مشخص شده است .

گذاشتن یک دیدگاه