کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)

کروماتوگرافی لایه نازک (TLC)

کروماتوگرافی یکی از معمول ترین روش های اندازه گیری کیفی و کمی داروها در مایعات بیولوژیک (ادرار) می باشد .

انواع کروماتوگرافی دارای دو جزء هستند: فاز متحرک(Mobile Phase)  که مایع یا گاز می باشد و فاز ثابت (Stationary Phase) که می تواند جامد یا مایع باشد. بطورکلی فاز متحرک بدلیل جریانی که دارد از کنار یا درون فاز ثابت عبور کرده و براساس تمایل اجزاء مختلف نمونه ی مورد نظر با سرعت های مختلف بر اساس وزن مولکولی توسط فاز متحرک جابجا می شود. اگر ماده مورد آنالیز تمایل کمتری با فاز ثابت داشته باشد در نتیجه سریع تر توسط فاز متحرک شسته می شود و اگر بیشتر به فاز ثابت تمایل داشته باشد با سرعت کمتر شسته می شود و بدین ترتیب مواد از هم تفکیک می شود.

شرکت ویرانوین طب زاگرس مفتخر است با بهره گیری از دانش روز و کارشناسان مجرب روشی

متفاوت و نوین در تأیید نمونه های مثبت مرحله غربالگری تحت عنوان LE-TLC  را ارائه دهد.

لازم بذکر است این شرکت تنها دارنده تأییدیه LE-TLC در سطح ایران از وزارت بهداشت و درمان می باشد .

 

 

ردیفنام محصولمشخصات
1

کیت مولتی پنل تشخیص (MOR-COD-MTD-TML-BUP-AMP-MAMP-MDMA)

به روش LE-TLC (به همراه کلیه معرف های مورد نیاز )

20 تستی
2کیت تشخیص AMP-MAMP-MDMA  به روش TLC (به همراه کلیه معرف های مورد نیاز )20 تستی
3کیت تشخیص   MOR-COD-MTD-TML به روش TLC(به همراه کلیه معرف های مورد نیاز )20 تستی
4

کیت مولتی پنل تشخیصAMP-MAMP-MDMA-MOR-COD-MTD-TML-BUP

به روش TLC (به همراه کلیه معرف های مورد نیاز )

20 تستی

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه